تحلیل عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بررسی موردی: پرونده هسته‌ای


منبع: فصلنامه عملیات روانی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۲ , June 21 2013
  سال نهم، شماره ۳۵,  159-170
نویسنده (گان):طهماسبی‌پور، امیرهوشنگ؛
کدبازیابی: 66B8755
چکیده: کتاب حاضر در قالب یک مقدمه و شش فصل به ارزیابی عملیات روانی آمریکا علیه ایران در پرونده هسته‌ای ایران پرداخته است. نویسنده در کنار طرح مباحثی نظری درباره عملیات روانی، شیوه‌های عملیات روانی آمریکا را در مواجهه با انقلاب اسلامی ایران، به‌ویژه د برخورد با پرونده هسته‌ای ایران بررسی کرده است. به نطر می‌رسد مناسب بود راهبرد آمریکا درقبال مسئله هسته‌ای ایران و روش‌های عملیاتی‌اش برای مواجهه با آن، در بستری تاریخی مورد مطالعه قرار می‌گرفت و به‌جای فهرست کردن مجزا و جداگانه تاکتیک‌ها که تصویری نامنسجم و ابتدایی و البته تکراری از روش‌های عملیات روانی ترسیم کرده، در ترکیی عینی دلایل و زمینه‌های اتخاذ راهبرد و روش‌های عملیاتی آمریکا با نگرشی توصیفی و تحلیلی ارائه می‌شد.
موضوع(ات): جنگ روانی - ایالات متحده؛ انرژی اتمی - ایران؛ ذوالفقاری ، مهدی . تحلیل عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بررسی موردی: پرونده هسته‌ای - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: