کنترل تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه: چشم‏ انداز، موانع و انتخاب‏ها
WMD Arms Control in the Middle East: Prospects, Obstacles and Option


منبع: فصلنامه سیاست خارجی
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ , June 21 2017
  سال سی‌و‌یکم، شماره 1
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 6623180
چکیده: کتاب «کنترل تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه: چشم‏ انداز، موانع و انتخاب‏ها» در مورد ایجاد منطقه‏‌ای عاری از تسلیحات کشتارجمعی در خاورمیانه است. علت تمرکز کتاب بر منطقۀ خاورمیانه در مقدمه آن به روشنی شرح داده شده است. ازاین‌حیث، نویسندگان اشاره کرده‌اند که بدون هیچ‏گونه تردیدی خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگتر ازمنظر وجود و استفاده کردن از تسلیحات کشتارجمعی، یگانه منطقۀ به‌شدت حساس و پرخطر در سطح جهان محسوب می‌‏شود.
موضوع(ات): سلاحهای کشتار جمعی - خاورمیانه؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: