فلسطین و حقوق بین‌الملل معاصر


منبع: مجمع علمی و فرهنگی مجد
تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ , March 16 2011
  978-964-2955-91-6,  ۲۷۰ص.,  تهران
نویسنده (گان):ساعد، نادر؛
کدبازیابی: 6419C76
چکیده: کتاب حاضر مجموعه مقالات و بخشی از نتایج همایش بین رشته‌ای در تحولات فلسطین از نگاه حقوق سیاست و امنیت است که در اردیبهشت ۸۷ برگزار شده است. کتاب حاضر متن تعدادی از سخنرانی‌های برگزیده این همایش است که توسط مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده است.
موضوع(ات): فلسطین؛ حقوق بشر - فلسطین؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: