Clash of Civilizations Thesis: Mega Narratives Versus Local Narratives and Current Arab Turmoil
نظریه برخورد تمدن‌ها: اَبَرروایت‌ها دربرابر روایت‌های محلی و آشفتگی کنونی اعراب


منبع: شورای امور جهانی هند (ICWA)
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶ , January 1 2018
  84,  هند
نویسنده (گان):صدیقی، فضل‌الرحمن؛
کدبازیابی: 632052D
چکیده: نوشتار حاضر در تلاش است تا ضمن بررسی نظریۀ برخورد تمدن‌ها، دیدگاه هانتینگتون در زمینۀ نابود شدن تمدن اسلامی در تقابل با تمدن‌های لیبرالیستی غربی و ارتودوکسی روسیه را زیر سؤال برد. به باور نویسنده، در وهلۀ اول مفهومی که هانتینگتون از تمدن‌اسلامی ارائه داده، اکنون دیگر معنا ندارد. از سوی دیگر، برخلاف نظر هانتینگتون همه کشورهای اسلامی لزوماً داعیۀ مخالفت با غرب را ندارند. یکی از نکات مهمی که هانتینگتون از آن غفلت کرده، اختلاف میان شیعه و سنی (به طور مشخص سلفیگری افراطی و وهابیت) است. نویسنده در نهایت به دونالد ترامپ، هشدار داده که پیاده کردن نظریه برخورد تمدن‌ها با توجه به تناقضات موجود بین مفاد آن و واقعیات موجود در جهان اسلام و کشورهای عربی امکان تحقق ندارد.
موضوع(ات): اسلام و سیاست؛ اسلام و غرب؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: