روسای‌جمهور هم در امان نیستند: پرونده حوادث هوایی مقامات کشورها


منبع: ماهنامه سیاسی- تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۸۹ , July 23 2010
  شماره ۴۲,  121 - 123
نویسنده (گان):بختیاریان، رضا؛
کدبازیابی: 60CBA1E
چکیده: با سیری در تاریخ معاصر می‌توان دید که چگونه تحولات انسانی و دستیابی به تکنولوژی‌های جدید همان قدر که مفید بوده‌اند، گاهی هم حوادث تلخی را برای یک انسان، یک خانواده و گاهی یک کشور به‌وجود آورده‌اند. یکی از این حوادث که همواره جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مرگ رهبران سیاسی جهان است. هرچند مرگ یک سیاست‌مدار چیز جدیدی نیست، ولی کشته شدن رهبران سیاسی در حوادثی مشابه قابل توجه است که می‌توان نمونه آن را در سوانح هوایی دید. نوشتار حاضر پایان زندگی رهبران سیاسی در حوادث هوایی ۵۰ سال اخیر است که آخرین آنها سقوط هواپیمای رئیس‌جمهور لهستان بوده است.
موضوع(ات): حوادث هوایی؛ روسای جمهور؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: