اندیشه سیاسی در اسلام معاصر


منبع: فصلنامه مطالعات خاورمیانه
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ , March 20 2011
  سال هفدهم، شماره 63,  137 - 145
نویسنده (گان):حسینی، رضا؛ براتی، منصور؛
کدبازیابی: 602C421
چکیده: کتاب حاضر که شامل یک مقدمه و پنج فصل است، در سال ۱۹۸۲ به زبان انگلیسی به چاپ رسید و در سال ۱۳۸۲ توسط بهاء‌الدین خرمشاهی ترجمه شد و از آن زمان تا کنون تقریبا هر سال چهار نوبت تجدید چاپ می‌شود. هدف نویسنده از نگارش این کتاب بررسی اندیشه‌های اندیشمندان و نویسندگان مسلمانی بیان شده که به نوعی در پی وفاق با اصول دینی هستند. علی‌رغم تمام تقاط مثبتی که کتاب داراست، یکی از نقدهایی که به آن وارد است این است که نویسنده پس از پرداختن به اهل سنت فضاوتی در مورد آنها و شیعیان کرده است؛ وی اهل سنت را اصول‌گراو شیعیان را شخص‌گرا معرفی کرده است. چیزی که نویسنده فراموش کرده این است که در قاموس شیعه، اصول‌گرایی مقدم بر شخص‌گرایی است و اساسا شیعه با شعار اصول‌گرایی به شخص‌گرایی می‌رسد.
موضوع(ات): ایلام و سیاست؛ عنایت ، حمید . اندیشه سیاسی در اسلام معاصر - نقد و تفسیر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: نقد و بررسی
شاخه‌های مرتبط: