گزارش سالانۀ عفو بین‌الملل دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران 2018 - 2017


منبع: ماهنامه مطالعات هویتی
تاریخ: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ , April 18 2018
  سال سوم، شماره 25,  45ـ49
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 5D74F9E
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت حقوق بشر ایران در 2017 - 2018 پرداخته است. نکتۀ قابل تامل در این گزارش، بی‌توجهی به تحولاتی است که در سال‌های گذشته در ایران به‌وقوع پیوسته و از این‌رو هنوز احکام اعدام‌های سی‌سال پیش بر اتهام‌نامۀ حقوق بشری سنگینی می‌کند. به‌همین خاطربرخی ناظران محتوای گزارش و به‌ویژه رویکرد آن را نسخه‌ای به‌روز نشده و درگیر با سوگیری و کلیشه‌های سیاسی می‌دانند.
موضوع(ات): حقوق بشر - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: