بولتن قفقاز: رویدادها و تحلیل‌ها (۱۰)


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ , September 2 2009
 TISRI,  ۸۸/۱۰۴/۲۱۷,  ۵۴,  تهران
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 5CAD9C9
چکیده: بولتن حاضر سعی دارد تحولات یک ماه گذشته سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان را به‌همراه منطقه قره‌باغ در عرصه‌های داخلی و خارجی و همچنین روابط آن‌ها با ایران مورد بررسی قرار دهد. در بخشی جداگانه نیز تحت عنوان «تحلیل راهبردی» دو موضوع بازتاب مانور مشترک خزر در آذربایجان و نابسامانی در ارتش این کشور مدنظر قرار می‌گیرند.
موضوع(ات): قفقاز - سیاست و حکومت؛ قفقاز - روابط خارجی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: