خاورمیانه و دیپلماسی اقتصادی چین


منبع: سایت موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
آدرس وب:http://www.tisri.org/upload/modules/contents/asset0/059-t...
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ , August 5 2013
  10 ص.
نویسنده (گان):علمایی، ابوالفضل؛
کدبازیابی: 5ACC106
چکیده: اگرچه در تفسیر سیاست خارجی چین نسبت به خاورمیانه عمدتا انگشت بر روی رشد شگفت‌انگیز اقتصادی این کشور و عطش سیری‌ناپذیر آن به منابع انرژی خاورمیانه گذاشته می‌شود و «استراتژی دستیابی به امنیت انرژی» علت حضور پررنگ پکن در منطقه چالش‌خیز خاورمیانه خوانده می‌شود، اما حداقل از منظر تئوریک باید بر این مهم پا فشرد که این عمدتاً بیانگر تنها قسمتی از سیاست خارجی چین است که در سطح نظام بین‌الملل قابل مشاهد است و حجم عمده آن را عوامل دیگری می‌سازد که نگاهی عمیق‌تر می‌طلبد تا بن‌پایه‌های آن به‌گونه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد که درکی از متغیرهای چندوجهی استراتژی پکن در خاورمیانه حاصل شود.
موضوع(ات): چین - سیاست خارجی؛ چین - سیاست اقتصادی؛ خاورمیانه - موقعیت بین‌المللی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: