Iran and Saudi Arabia in the Age of Trump
ایران و عربستان در عصر ترامپ


منبع: Survival
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ , February 1 2018
  19,  بریتانیا
نویسنده (گان):احمدیان، حسن؛
کدبازیابی: 552D856
چکیده: به باور نویسنده برنامه‌های تاثیرگذار بر رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان شامل سلسله تغییرات منطقه عربی با عنوان بهار عربی و همچنین روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده بوده‌ است. سیاست منزوی کردن ایران، افزایش یکپارچگی متحدین منطقه‌ای برای مقابله با ایران و تضعیف ایران با سیاست‌های تحریمی بخشی از راهبردهای چندجانبه ترامپ برای مقابله و مهار ایران است. خارج شدن ترامپ از برجام و اعمال فشار به متحدین و شرکای تجاری برای همراهی با آمریکا در تحریم‌های دوجانبه آمریکا نشان می‌دهد راهبرد ترامپ در راستای سیاست‌های جان بولتون پیش می‌رود.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: