چرخه بحران: حیات رژیم صهیونیستی در جغرافیای جهان اسلام


منبع: ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۱۵ تیر ۱۳۹۳ , July 6 2014
  شماره 83,  ۳۹ ـ ۴۴
نویسنده (گان):شیرودی، مرتضی؛
کدبازیابی: 5136714
چکیده: نویسنده بر این باور است که صهیونیسم برآمده از بحران‌های تاریخی یهود است. با مرور تاریخی شکل‌گیری صهیونیسم به وضوح می‌توان تاثیر بحران‌های تاریخی یهود را کشف کرد. اعمال سیاست‌های خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی موجب پیدایش انتفاضه، عملیات شهادت‌طلبانه و... شده، این قضیه بحران جدی برای آن رژیم فراهم ساخته است. صهیونیسم، سیاست تبعیض نژاد برتر را با توجه به گستره نفوذش در رسانه‌های گروهی، در بسیاری از کشورها، حتی در کشورهای به اصطلاح متمدن و مترقی اروپایی، به خصوص آمریکا و حتی انگلستان، فرانسه و... پیاده کرده‌ و هزاران مشکل برای توده‌ها، به دلیل رنگ، نژاد و ... به وجود آورده‌ است و درصدد نسل‌زدایی آنان نیز برآمده‌ که آثار و شواهدش در جهان مشهود است.
موضوع(ات): اسرائیل - سیاست خارجی؛ کشورهای اسلامی - سیاست و حکومت؛ صهیونیستها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: