فناوری اطلاعات و ارتباطات: پیشران غالب کسب‌و‌کارهای ایرانی در دهۀ 90


منبع: ماهنامه نامه آینده‌پژوهی
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ , March 20 2018
  شماره 53
نویسنده (گان):میرزایی، احمدرضا؛
کدبازیابی: 50C795E
چکیده: پس از پیدایی نخستین نشانه‌های کاربردی شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای کسب‌و‌کا در دهۀ 80، این فناوری، به صورت پیوسته و مستمر، جایگاه خود را در میان مشاغل مختلف بهبود بخشیده است. از ابتدای دهۀ 90 و با توجه به اهمیت و تاثیر رشد کمی و کیفی سطح دسترسی بالاتر عموم و مردم به اینترنت روند نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزۀ کسب‌و‌کار و به‌ویژه استارتاپ‌ها همواره شتاب بسیار بالایی را تجربه کرده است. نوشتار حاضر با راهبرد تحلیل گزارش‌های برآمده از شتاب‌دهنده‌های استارتاپی، به بررسی مصادیق تحول کسب‌و‌کارهای نوپای حوزۀ تجارت کالا و خدمات تحت تاثیر عملگر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهۀ 90 پرداخته است.
موضوع(ات): اینترنت؛ فناوری اطلاعات؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: