گزارش ویژه: بررسی گزارش شورای روابط خارجی آمریکا در رابطه با گزینه‌های محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ , June 19 2011
  شماره ۹۰/۱۰۳/۱۰,  ۱۱ص.,  تهران
نویسنده (گان):معاونت پژوهشی موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران؛
کدبازیابی: 4EC6294
چکیده: نوشتار حاضر تلاش دارد فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در هر سطحی خطرناک و مخّل صلح بین‌المللی جلوه دهد. بر این اساس تبعات حالت‌های مختلف توانایی ایران در غنی‌سازی تشریح و عنوان شده که ایران می‌تواند به دور از دید بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی،‌ از مرز تولید صلح‌آمیز هسته‌ای گذشته و به بمب اتم دست یابد.
موضوع(ات): فعالیتهای هسته‌ای - ایران؛ سلاحهای هسته‌ای - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: