Islam and International Relations: Contributions to Theory and Practice
اسلام و روابط بین‌الملل: ورودی به نظریه و عمل


منبع: Palgrave Macmillan
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ , June 15 2016
  978-1-349-69847-9,  241P.
نویسنده (گان):Abdelkader, Deina ؛
کدبازیابی: 4E63B39
چکیده: نوشتار حاضر تلاشی برای هم‌بخشی بیشتر دیدگاه‌های غیرغربی در حوزۀ روابط بین‌المللی، به‌ویژه برای معرفی نظریه‌ها در این رشته است. نویسنده تلاش دارد با بررسی اسلام بنیادگرا در روابط بین‌المللی، جایگاه هنجارها و ارزش‌های اسلامی در روابط بین‌المللی و تفسیر دوبارۀ آنها در ترکیۀ تحت حکومت آک‌پ؛ همچنین دیدگاه شیعی در جمهوری اسلامی؛ و چشم‌انداز حزب‌الله در روابط بین‌المللی را توصیف کند. سپس با رویکردی تطبیقی اندیشه‌های اسلامی با نظریه‌هایی در روابط بین‌المللی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در فصل پایانی نیز تلاش‌هایی که ازسوی مسلمانان برای ارائۀ نظریۀ اسلامی صورت گرفته بررسی شده است.
موضوع(ات): اسلام و روابط بین‌المللی؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: