آرشیوهای تاریخی و کمیسیون مورخان برای تحقیق در زمینۀ وقایع سال 1915 ارمنستان
Historical archives and the historians' commission to investigate the Armenian events of 1915


منبع: University press of America
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ , June 13 2016
  9780761865667
نویسنده (گان):Güçlü, Yücel؛
کدبازیابی: 4CFA8FB
چکیده: کتاب حاضر به بررسی اهمیت حیاتی آرشیو‌های عثمانی و دیگر آرشیوهای مرتبط در ترکیه برای مطالعۀ موضوع وقایع ارمنستان در سال 1915 پرداخته است. نویسنده درصدد توصیف اهمیت پیشنهاد ترکیه برای ایجاد یک کمیسیون بین‌المللی از مورخان برای بررسی وقایع ارمنستان برآمده است؛ براین‌اساس وی با ارائۀ تصویری دقیق‌تر در این زمینه، ضمن تمرکز بر اسناد آرشیوی دوران عثمانی در ترکیه، برخی دیگر از منابع آرشیوی خارج از ترکیه ازجمله آرشیوهای جمهوری اول ارمنستان و همچنین حزب داشناک را نیز مورد بررسی قرار داده است. علاوه بر موارد فوق، برخی اسناد ثبت‌شده در زمینۀ جنگ جهانی اول در بریتانیا و همچنین برخی اسناد آرشیوی در سن‌پترزبورگ و مسکو برای فهم منازعۀ میان ترکیه و ارمنستان مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوع(ات): قتل عام ارامنه ، 1915-1923؛ مساله ارامنه - منابع؛ قتل عام ارامنه ، 1915-1923 - منابع؛ ؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: