دروازۀ شرقی: آمریکا در شرق سوریه دنبال امنیت اسرائیل است


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۶ , July 23 2017
  شماره 99 ,  78-79
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 4BEDC8E
چکیده: پس از توافق سه‌جانبۀ ایران، روسیه و ترکیه در آستانه که منجربه ایجاد مناطق کاهش خشونت در غرب و مرکز سوریه شد، تمامی بازیگران حاضر در جنگ این کشور نگاه خود را معطوف به شرق سوریه کرده‌اند. اگر آمریکایی‌ها موفق شوند دیرالزور را به کنترل درآورند، می‌توانند در مرز عراق و سوریه شکافی بزرگ ایجاد کنند. تاکنون چندین بار آمریکایی‌ها، نیروهای مقاومت را در شمال شرقی و جنوب شرقی هدف قرار داده‌اند و هر لحظه احتمال گسترش درگیری بین دو طرف وجود دارد. نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با سعدالله زارعی، کارشناس مسائل منطقه، برای بررسی ابعاد این مسئله و نگاهی که محور مقاومت به تحرکات آمریکا در شرق سوریه دارد. به باور وی آمریکا برای حفظ رژیم صهیونیستی می‌خواهد در مرز سوریه و عراق منطقۀ حائل ایجاد کند.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ سوریه - سیاست و حکومت؛ زارعی ، سعدالله - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: