چشم‌انداز همکاری‌های روسیه و ایران با دول دیگر و سازمان‌های بین‌المللی برای تامین منافع مشترک (سازمان شانگهای، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا، کمربند اقتصادی راه ابریشم و چین)


منبع: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ , March 19 2017
  231-242
نویسنده (گان):دونایوا، النا؛
کدبازیابی: 4AF5630
چکیده: در نظم جدید جهانی شاهد آن هستیم که مرکز فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به‌تدریج از غرب به شرق و به‌سوی آسیا درحال تغییر است. قدرت‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌هایی که با حضور آنها شکل می‌گیرد، درحال ظهور هستند و ظرفیت تشکیل یک قطب قدرت در صحنۀ جهانی را دارند. به باور نویسنده، روسیه و ایران به‌دنبال تحکیم جایگاه خود در پیکربندی جدید ارتباطات و همگرایی هستند. نوشتار حاضر به بررسی روابط ایران و روسیه با سازمان همکاری‌های شانگهای، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا ، کمربند اقتصادی راه ابریشم و چین پرداخته است.
موضوع(ات): ایران - روابط خارجی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی - ایران؛ روسیه فدراتیو - روابط خارجی؛ ایران - روابط خارجی؛ سازمان همکاری شانگهای؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: