الأمن العسكري في الدول الصغيرة: قطر نموذجًا
امنیت نظامی در کشورهای کوچک: نمونه قطر


منبع: مرکز الجزیره للدراسات
تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ , May 21 2018
  11,  قطر
نویسنده (گان):روش، دي. بي دو؛
کدبازیابی: 4908AAE
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی عوامل بازدارنده موثر در رفع تهدیدات بر کشورهای کوچک پرداخته است. نویسنده با بررسی علل موفقیت قطر در ایجاد بازدارندگی نظامی علیه کشو‌رهای تهدید کننده، معتقد است مولفه‌های توانایی نظامی و اتحادها یا ائتلاف نظامی قطر، نقش مهمی در ایجاد این بازدارندگی ایفا کرده‌اند و این امر می‌تواند الگوی مناسبی برای کشو‌های کوچک در دفاع از خود باشد.
موضوع(ات): سیاست نظامی - قطر؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: