خط لوله ناباکو


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ , September 21 2008
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 482E5FF
چکیده: نوشتار حاضر حاصل میزگردی است که با عنوان خط لوله ناباکو توسط موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار شده است. در این راستا چالش‌های ایران در رابطه با ناباکو و انتقال گاز به معنای اعم مورد ارزیابی قرار گرفته است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: فقدان دیپلماسی انرژی، سوء استفاده کشورهای گازی از غیبت و شرایط ویژه ایران که عمدتا ناشی از روندهای سیاسی است، عدم موافقت ایران با تاسیس شرکت‌های خصوصی با سرمایه بالا و همچنین فقدان دستگاه قضایی مدرن، تحریم‌ها که بیشترین تاثیر آن بر حوزه تکنولوژی و سرمایه‌گذاری است و بالاخره افق و ابعاد ناباکو. در این نشست راهکارهایی برای برون رفت از این چالش‌ها ارائه شده و چشم‌انداز آتی این خط لوله مورد ارزیابی قرار گرفته است.
موضوع(ات): گاز - لوله‌کشی؛ سیاست انرژی - ایران؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: