اقتصاد تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا


منبع: فصلنامه رهنامه سیاستگذاری
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ , September 22 2011
  سال دوم، شماره 2,  ۳۹ - ۱۱
نویسنده (گان):بی‌نیاز، علی؛
کدبازیابی: 47D8B33
چکیده: این نوشتار با بحث درباره شاخص‌های اقتصاد کلان کشورهای بحران‌زده و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی آنها در سال پیش‌رو، تحولات جاری را در بستر کلان تحولات نظام بین‌المللی در سال های اخیر مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که با فرض ثبات سایر شرایط، تحولات اخیر می‌تواند کشورهای منطقه را به سه گروه صادر کنندگان نفتی همراه، صادرکنندگان نفتی غیرهمراه و واردکنندگان نفت تقسیم شود. بیم عمده مطرح شده در این نوشتار آن است که در شرایط تحریم‌های سخت اقتصادی و ناتوانی آمریکا در به راه‌انداختن جنگی جدید در منطقه، اقتصاد ایران به تدریج از گروه کشورهای صادرکنندگان نفتی غیرهمراه به گروه واردکنندگان نفت تغییر موقعیت داده و یک صادرکننده مجازی نفت شود.
موضوع(ات): خاورمیانه - سیاست اقتصادی؛ شمال آفریقا - سیاست اقتصادی ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: