گزارش ویژه: گزارش میزگرد تخصصی مرکز بولتن جهان ترکیه در زمینۀ «خاورمیانه در معادلۀ ایران - عربستان»


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۵ , July 12 2016
  سال یازدهم، شماره 579
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 4742E86
چکیده: نوشتار حاضر به تحلیل میزگرد «خاورمیانه در معادلۀ ایران - عربستان» پرداخته است که در فوریۀ 2016 توسط میز تحقیقات مرکز خبری - تحلیلی بولتن جهان (با مدیریت آی‌نور اردوغان) برگزار شده است. اختلافات ایران - عربستان و تاثیرات منطقه‌ای آن از موضوعات مورد بررسی در نوشتار حاضر است. به باور نویسنده، برگزاری این نشست و نشست‌های مشابهی که در ترکیه صورت می‌گیرد، حاکی از اهمیت ایران و مناسباتش با سایر کشورها به‌ویژه ترکیه و عربستان نزد نخبگان ترکیه است.
موضوع(ات): ایران - روابط خارجی - عربستان سعودی؛ عربستان سعودی - روابط خارجی - ایران؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: