Diş Politika Ve Güvenlik
سیاست خارجی و امنیت


منبع: مرکز تحقیقات استراتژیک فرزانگان (BILGESAM)
تاریخ: ۷ آبان ۱۳۹۵ , October 28 2016
 
نویسنده (گان):ساندیکلی، آتیللا؛
کدبازیابی: 457F08B
چکیده: نویسنده با جمع‌آوری دیدگاه‌های اخیر خود دربارۀ سیاست خارجی و امنیت ترکیه به‌ویژه در مسائل منطقه‌ای و رابطه با ایران و افزودن تحلیل‌های جدید، سعی کرده است به ارزیابی سیاست خارجی ترکیه با تاکید بر منطقۀ خاورمیانه به‌ویژه سوریه و نیز مسائل امنیتی منطقه بپردازد. وی ضمن انتقاد از رویۀ کنونی سیاست خارجی ترکیه، بر این باور است که ترکیه به‌مثابه یک قدرت منطقه‌ای برای تاثیرگذاری در مسائل منطقه، باید با یکی از قدرت‌های جهانی یا دو قدرت بزرگ منطقه‌ای همکاری نماید؛ وی در این زمینه، علاوه بر همکاری ترکیه با ایران، عربستان و روسیه، همکاری با آمریکا را نیز پیشنهاد نموده است. وی توصیه کرده است: ترکیه در بحران ایران- عربستان باید نقش میانجی‌گری را بر عهده گیرد و سعی نماید از هیچ طرفی به ضرر دیگری حمایت نکند.
موضوع(ات): ترکیه - سیاست خارجی؛ سیاست امنیتی - ترکیه؛ ؛ ؛
زبان مدرک: ترکی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: