این بازی شطرنج نیست: برگردان فارسی فصل آخر کتاب حاکمیت استفن کراسنربرای اولین بار


منبع: ماهنامه سیاست خارجی و بین‌الملل دیپلمات
تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ , March 5 2016
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 42A9C07
چکیده: این نوشتار به بررسی ترجمه فارسی فصل آخر کتاب حاکمیت استفن کراسنر پرداخته است. اصل اساسی حاکمیت وستفالی (یعنی خودمختاری ساختارهای داخلی) به کرات از راه مداخله به شکل اعمال زور یا تحمیل دولت‌های قدرتمند یا ازطریق قراردادها یا معاهداتی که مستلزم دعوت کنشگران خارجی به نفوذ در ساختارهای اقتدار داخلی هستند، به خطر افتاده است. به باور نویسنده، هرگز هیچ زمان ایده‌آلی وجود نداشته که در آن همه یا بیشتر کلیت‌های سیاسی با تمام ویژگی‌های همراه با حاکمیت - قلمرو، نظارت، به رسمیت شناختن و خودمختاری ـ سازگار باشند.
موضوع(ات): سیاست و حکومت؛ روابط بین‌المللی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: