National Security Relations with France after Brexit
روابط امنیت ملی با فرانسه بعد از برگزیت


منبع: موسسه روسی
تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۹۷ , May 30 2018
  15
نویسنده (گان):ریکتز، پیتر ؛
کدبازیابی: 4166644
چکیده: نوشتار حاضر وضعیت فعلی همکاری در حوزه‌های دفاعی، امنیت و سیاست‌ خارجی فرانسه و انگلیس را مورد توجه قرار داده است. به باور نویسنده، خروج بریتانیا از اتحادیۀاروپا، همکاری نزدیک امنیتی بریتانیا و فرانسه را تضعیف نخواهد‌ کرد، اما زمینۀ آن را تغییر خواهد‌ داد. بنابراین بریتانیا باید برای برقراری رابطۀ‌ کلیدی خود با فرانسه، حتی در مناطقی که خارج از محدودۀ اتحادیۀاروپا قرار دارد، سخت کار کند. بحثی که در زمان اولاند انجام گرفت و فرانسه معتقد بود در زمان هجوم مهاجران، هزینه‌های نگهداری و حفاظت از مرزهای اروپایی را بدون همکاری بریتانیا پرداخت کرده است. باید تا قبل از تاثیرگذاری بر سایر جنبه‌های همکاری امنیتی و اقتصادی حل شود.
موضوع(ات): انگلستان - روابط خارجی - فرانسه؛ فرانسه - روابط خارجی - انگلستان؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: