نگاهی به رشد و گسترش جنبش‌های ضدصهیونیستی در اروپا


منبع: فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ , June 20 2016
  سال هفدهم، شماره 65
نویسنده (گان):باقری، رضا؛
کدبازیابی: 3F99715
چکیده: طی سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری اقدامات و فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراوانی در حمایت از فلسطین اشغالی و علیه رژیم صهیونیستی در سطح جهانی بوده‌ایم. میزان اثرگذاری فعالیت‌های مختلف جنبش‌های ضدصهیونیست که بیشتر در قالب فعالیت‌های اجتماعی و دیپلماسی عمومی بوده، به‌صورتی است که می‌توان فعالیت‌های آنها را نشانگر افزایش قدرت نفوذ جریان حمایت از فلسطین و به‌طور کلی رشد جریان اجتماعی ضدصهیونیستی در اروپا و جهان تلقی کرد. نوشتار حاضر به بررسی تاریخی، ماهیتی و عملیاتی برخی از مهم‌ترین جنبش‌های ضدصهیونیستی در اروپا پرداخته است.
موضوع(ات): جنبشها و قیامها - اروپا؛ صهیونیسم؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: