فنون پیش‌بینی


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ , May 3 2011
  978-964-526-153-3,  ۴۹۱ص.,  تهران
نویسنده (گان):عبداله‌خانی، علی؛
کدبازیابی: 3EF0AB9
چکیده: ارائه ابزارهای بنیانی پیش‌بینی؛ جمع‌آوری و تدوین انواع فنون پیش‌بینی در چهارچوب‌های کمی، کیفی و ترکیبی؛ همچنین توضیح فنون با استفاده از مثال‌های مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های این کتاب است که تلاش کرده تا با ارائه رویکردی علمی، پژوهشی، آماری و همچنین بهره‌گیری از مبانی فلسفه اسلامی پژوهش و معرفی‌ جامعی را در این حوزه تحقیقی ارائه نماید.
موضوع(ات): پیش‌بینی ، نظریه؛ آینده‌پژوهی ؛ قرن بیست‌ویکم – آینده‌نگری‌ها؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: