الجرائم الإسرائيليه خلال العدوان على قطاع غزه: دراسه قانونيه
جنایات اسرائیل در جریان جنگ نوار غزه: مطالعه حقوقی


منبع: مرکز الزیتونه للدراسات و الاستشارات
آدرس وب:http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=121&a=157171...
تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۰ , November 1 2011
  لبنان
نویسنده (گان): علی، عبدالرحمن محمد؛
کدبازیابی: 3D819AE
چکیده: مرکز مطالعات الزیتونه در این کتاب چهارچوب‌های قانونی اقدام عملی علیه رژیم صهیونیستی را در نظام قضایی بین‌المللی در قالب پژوهشی حقوقی درباره جنایات این رژیم در جریان جنگ غزه فراهم آورده است. فصل اول این کتاب به جنایات جنگی نیروهای رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه و فصل دوم به موارد جنایت علیه بشریت (همراه با بحث درباره ارکان مادی و معنوی هر جرم) اختصاص یافته است. فصل سوم به راه‌های تعقیب و پیگرد جنایت‌کاران جنگی رژیم صهیونیستی را از طریق سازوکارهای بین‌المللی یا دادگاه‌های محلی پرداخته است.
موضوع(ات): نوار غزه - تاریخ - حمله اسرائیل، 2009 م. - جنبه‌های حقوقی؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: