The Day after Trump: American Strategy for a New International Order
روز بعد از ترامپ: استراتژی آمریکا برای نظم بین‌المللی جدید


منبع: The Washington Quarterly
تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۹۷ , May 30 2018
  20,  آمریکا
نویسنده (گان):فریدمن لینسر، ربکا ؛ راپ هوپر، میرا ؛
کدبازیابی: 3D46014
چکیده: به باور نویسندگان، نسل جدید استراتژیست‌های آمریکایی باید استراتژی جدید این کشور را به شکلی تنظیم کنند که چند مولفه اساسی داشته باشد. باید میزانی از نظم نهادی موجود را در آن لحاظ کنند. زیرا اگرچه بعضی سازمان‌ها و نهادهای فعلی مشکلاتی دارند‏، اما همین نظم نهادی فعلی می‌تواند با بازسازی بخش‌هایی از آن بسیاری از مشکلات را بر طرف کنند؛ استراتژیست‌های جدید آمریکا باید محدودیت نظم پیش رو را تعریف و مشخص کنند که برای مثال آمریکا در چه زمانی باید از نیروهای نظامی خود استفاده کند و باید رابطه آمریکا با متحدان خود در منطقه آسیا و اروپا را به خوبی روشن کنند.
موضوع(ات): ایالات متحده - سیاست خارجی؛ نظم نوین جهانی؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: