گزارش ویژه: دیدگاه کارشناسان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دربارۀ روسیه از پایگاه هوایی نوژۀ همدان


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۹ آبان ۱۳۹۵ , October 30 2016
  سال یازدهم، شماره پیاپی
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 3D09D75
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی فرانسه، آمریکا، ترکیه، جهان عرب و رژیم صهیونیستی، درخصوص خبر استفادۀ روسیه از پایگاه‌ هوایی نوژه (همدان) علیه داعش در سوریه پرداخته است. هرچند از نگاه کارشناسان، روابط ایران و روسیه، از مختصات و ویژگی‌های یک رابطۀ راهبردی برخوردار نیست، اما می‌تواند به‌مثابه الگوی خاصی برای روابط منطقه‌ای تعریف شود که وابسته به زمان و شرایط منطقه و اهداف و منابع کوتاه‌مدت دو کشور و دغدغه‌های امنیتی آنهاست.
موضوع(ات): ایران - روابط نظامی - روسیه فدراتیو؛ روسیه فدراتیو - روابط نظامی - ایران؛ داعش؛ سوریه - سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: