مکتب امنیتی امام خمینی(ره): (مبادی و مبانی فرانظری و نظری امنیت در گفتمان انقلاب اسلامی)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۸ مهر ۱۳۹۱ , September 29 2012
  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۱۸۱-۶,  ۳۸۱ص.,  تهران
نویسنده (گان):خسروی، علیرضا؛
کدبازیابی: 3C37CD8
چکیده: در این کتاب، سه جزئ به هم پیوسته مکتب امنیتی امام خمینی تحت عنوان نظریه امنیتی، مفروضات، اصول، اهداف و منافع امنیتی و در نهایت هستی‌شناسی، معرفت شناسی و انسان‌شناسی با استناد به سخنرانی‌ها، نوشته‌ها و مصاحبه‌ها و پیام‌های امام(ره) مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گرفته و معنا و مفهوم مکتب امنیتی دین بنیان امام آشکار می‌شود. در این کتاب نشان داده شده که این مکتب، مکتبی منحصر به فرد بوده که شناسایی آن با ادبیات رایج درخصوص نظریه‌های غربی (همانند رئالیسم، ایده‌آلیسم و ...) امکان پذیر نیست.
موضوع(ات): خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸. – نظریه درباره امنیت ملی؛ ایران - امنیت ملی؛ امنیت ملی – جنبه‌های مذهبی – اسلام؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: