تاثیر بیداری اسلامی بر منازعه فلسطین - رژیم صهیونیستی


منبع: فصلنامه مطالعات فلسطین
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ , September 21 2012
  شماره ۱۷,  ۱۱۳-۱۳۶
نویسنده (گان):جعفری، امیر؛ ابوالقاسمی، میثم؛
کدبازیابی: 3AA6DE3
چکیده: این نوشتار در پی آن است تا به بررسی تاثیر و اهمیت بیداری اسلامی بر نزاع میان فلسطین و رژیم صهیونیستی بپردازد. در این زمینه رویدادهایی رخ داده که از زمان شروع بیداری اسلامی آغاز شد، برای تحلیل این رویدادها، لازم است ترکیب روابط قدرت میان رژیم صهیونیستی، فلسطینی‌ها و کشورهای عرب پیشتاز در بیداری اسلامی و ذهنیت سران رژیم صهیونیستی از تحولات اخیر درک شود و به این موضوع توجه شود که بیداری اسلامی بر آرایش روابط قدرت و عملکردها و رفتارهای بازیگران اصلی دخیل در منازعه میان فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی چه تاثیراتی گذاشته است.
موضوع(ات): جنبش‌های اسلامی – کشورهای عربی؛ کشورهای اسلامی - سیاست و حکومت؛ فلسطین - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - فلسطین؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: