گزارش راهبردی: أزمة العلاقات التركية - الإسرائيلية: أسبابها وآفاقها
بحران در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی: اسباب و افق‌ها


منبع: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ , May 7 2018
  8,  قطر
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 3A76D54
چکیده: نوشتار حاضر به بررسی بحران کنونی در روابط ترکیه و رژیمم‌صهیونیستی که بعد از انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس و کشتار فلسطینیان پیش‌آمد، پرداخته است. به باور نویسنده بحران کنونی اگرچه به این بهانه بود ولی زمینه‌های دیگری نیز داشته است که مهمترین آنها عبارتند از: مسائل فلسطینیان، حمایت رژیم‌صهیونیستی از استقلال‌طلبی کردهای عراق و مباحث مربوط به گاز در شرق مدیترانه. بحران اخیر می‌تواند زمینه‌های ایجاد فاصلۀ بیشتر بین طرفین را ایجاد کند به خصوص که مسائل اقتصادی نیز در آن دخیل شده است.
موضوع(ات): ترکیه - روابط خارجی - اسرائیل؛ اسرائیل - روابط خارجی - ترکیه؛
زبان مدرک: عربی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: