The Middle East in the 21st Century: A Conversation with David Miliband and George Mitchell
خاورمیانه در قرن بیست‌ویکم: گفت‌وشنودی با دیوید میلیند و جورج میشل


منبع: Chatham House
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۰ , October 17 2011
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 3A6C490
چکیده: نوشتار حاضر شرح گفت‌وگویی میان دیوید میلیند، وزیر امور خارجه سابق انگلستان و جورج میشل، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در خاورمیانه، است که در روز 17 اکتبر 2011 در موسسه چتم هاوس برگزار شد. محور اصلی گفت‌وگو و مطالب مطرح در این نشست فرایند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان بود. نقش طرف‌های درگیر مثل آمریکا و اروپا در پیشبرد مذاکرات فرایند صلح؛ بررسی راه‌های مختلف دستیابی به صلح؛ بررسی خواسته‌های طرف اسرائیلی و طرف فلسطینی در مذاکرات صلح؛ تاثیر تحولات اخیر خاورمیانه بر فرآیند صلح؛ رابطه حماس با رژیم صهیونیستی و... از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفته است.
موضوع(ات): صلح - فلسطین؛ مذاکرات صلح - خاورمیانه؛ ؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: همایش
شاخه‌های مرتبط: