گولن و گولنیسم؛ جریانی نواندیش یا مولود اندیشکده‏‏‏‏‏‌های امنیتی غرب؟


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ , March 4 2018
 TISRI,  نخست,  978-964-526-254-7,  232ص.,  تهران
نویسنده (گان):عسگری، مهدی؛
کدبازیابی: 3A1A0EF
چکیده: کتاب حاضر به کالبدشکافی و بیان چیستی و چرایی شکل‌گیری پدیده‏ نسبتاً نوظهور «گولن و گولنیسم» پرداخته است. زادگاه این پدیده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، ترکیه و شاخه‌ها و شعب وابسته به آن بخش گسترده‌ا‏ی از جهان، از شرق اسلامی گرفته تا برخی از کشورها در مغرب زمین را دربر گرفته است. به باور نویسنده روش‏‌شناسي نظام فكري، ارزش‌ها، معاني و نيز سابقۀ عملي گولن نشان می‌دهد كه این پدیده روزآمد و پيچيده غربي‌ها براي مديريت راهبردی مذهب و مذهب‏گرايي در تركيه و جهان اسلام است. گولن مي‌خواهد با تركيب تدين صوفيانه ـ فردي عثماني با كماليسم، تجارت، اقتصاد بين‏‌الملل و تساهل درقبال غرب، به‌مثابه مديریت نرم مقابله با اسلام اصیل و ناب عمل کند.
موضوع(ات): جنبش‌هاي اجتماعي – تركيه – تاريخ – قرن 20 م.؛ اسلام – تركيه – تجديد حيات فكري؛ اسلام – تركيه – فرقه‌ها؛ گولن، فتح‌الله، 1938 - م. – نقد و تفسير؛ ؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: