کارگاه کارآیی انرژی و کربن‌زدایی از صنایع انرژی ایران و آلمان


منبع: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ , October 11 2017
  28-37
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 343BF6D
چکیده: مبحث کارآیی انرژی امروزه از چنان اهمیتی در اقتصاد انرژی برخوردار است که از آن به‌عنوان یکی از منابع اولیۀ انرژی نام برده می‌شود و درعین‌حال یکی از روش‌های کربن‌زدایی از اقتصاد جهانی و اقتصادهای ملی است که از جنبه‌های داخلی و بین‌المللی برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در راستای پیگیری جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی و در چهارچوب برنامه‌ها و همکاری‌های دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه با سایر موسسات پژوهشی، برگزاری دومین کارگاه پژوهشی کارآیی در دستور کار مشترک دفتر و بنیاد فردیش ابرت آلمان قرار گرفت و در تاریخ 19 - 18 مهر 1396 با حضور پژوهشگران ایرانی و المانی در محل دفتر برگزار شد. نوشتار حاضر گزارشی از این نشست است.
موضوع(ات): سیاست انرژی - ایران؛ سیاست انرژی - آلمان؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: