گزارش ویژه: روابط ژاپن با کشورهای عرب خلیج فارس: دوران پساانرژی


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۵ , November 6 2016
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 312EDC1
چکیده: به باور نویسنده، با رفع تحریم‌ها علیه ایران، این کشورمی‌تواند به بازارهای رقابتی ژاپن وارد شود که با توجه به تمایل ژاپن برای تنوع‌بخشی به راه‌های تامین انرژی خود، با استقبال مواجه خواهد شد، اما چالش‌هایی مانند: نبود زیرساخت لازم بر سر راه ورود ایران به بخش انرژی ژاپن و تمایل نشان دادن کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس برای همکاری با ژاپن وجود دارد. این نوشتار به بررسی روابط ژاپن و کشورهای عرب حاشیۀ خلیج فارس، به‌ویژه در بخش انرژی اختصاص یافته و ظرفیت‌های آتی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوع(ات): ایران - سیاست اقتصادی؛ ایران - روابط اقتصادی - ژاپن؛ ژاپن - روابط اقتصادی - ایران؛ ژاپن - روابط اقتصادی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - روابط اقتصادی - ژاپن؛ ژاپن - روابط خارجی - شورای همکاری خلیج فارس؛ شورای همکاری خلیج فارس - روابط خارجی - ژاپن؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: