بررسی و تحلیل 100 شاخص ترکیبی بین‌المللی


منبع: دوماهنامه اطلاعات راهبردی
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ , September 22 2015
  سال سیزدهم، شماره 129,  9- 32
نویسنده (گان):مهانیان، علیرضا؛ مجردی، سعید؛
کدبازیابی: 30175A1
چکیده: برآورد واقعی روند پیشرفت کشورها درقالب الگویی مستدل، از اساسی‌ترین ارکان هرگونه برنامه‌ریزی‌ای در سطح کلان کشور محسوب می‌شود. این الگو می‌تواند پایه‌ای برای تشخیص وضعیت واقعی عملکرد بازیگران حوزه‌های مختلف ملی باشد و زمینۀ همگرایی تمامی فعالیت‌های علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی را فراهم آورد. در این نوشتار تلاش شده تا با استفاده از روش بررسی کتابخانه‌ای، صد شاخص ترکیبی معروف و مورد استناد در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فناوری/ نوآوری برشمرده شود و سپس روش‌شناسی، ابعاد و مولفه‌ها، زیرشاخص‌ها و نقاط ضعف هریک تشریح و تبیین شوند.
موضوع(ات): سیاست و حکومت؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: