گزارش ویژه: گفتمان سیاسی در توییتر ایرانی در دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند 1394)


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ , October 16 2016
  سال یازدهم، شماره 622
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 2FD2EBC
چکیده: به باور نویسنده، فضای توییتر ایرانی فضایی بسیار سیاسی و عمدتا تک‌قطبی است؛ به این معنا که روزنامه‌نگاران، کنشگران و کاربران عادی اصلاح‌طلب بیشترین فعالیت و بیشترین توان اثرگذاری و جهت‌دهی را در این فضا دارند. مهم‌ترین یافتۀ پژوهش حاضر این است که فعالیت توییتری گستردۀ دیاسپورای ایرانی و بخش لیبرال‌تر جامعۀ ایران دو اثر عمده بر فضای توییتر ایرانی داشته است: نخست، سیاسی‌سازی عمومی فضای توییتر و دیگری، به حاشیه رانده شدن جریان‌های واگرای سیاسی – به‌خصوص جریان اصول‌گرا - در این فضا؛ جریانی که به‌نظر می‌رسد شبکه‌های اجتماعی بومی و فیلتر‌نشده را برای فعالیت ترجیح می‌دهد.
موضوع(ات): اینترنت؛ انتخابات - ایران؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: