گزارش ویژه: گزارش جهانی سرمایه انسانی و رتبه ادعایی ایران


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۲ , January 26 2014
  سال هشتم، شماره 406
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 2B06C6C
چکیده: نوشتار حاضر از مجموعه گزارشاتی است که مجمع اقتصاد جهانی منتشر کرده است. این سازمان با فراهم کردن چهارچوبی جامع برای معیاربندی سرمایۀ انسانی، کشورهایی را رتبه‌بندی کرده که در سرمایه‌گذاری در سلامت، آموزش و استعداد مردمانشان الگو هستند و محیطی را فراهم کرده‌اند که این سرمایه‌گذاری‌ها به بهره‌وری برای اقتصادشان تبدیل شده است. با توجه به فاکتورها و معیارهای این گزارش به هر کشور نمره‌ای از 2 تا 2- داده شده است. هرچه نمره یک کشور بیشتر باشد، دلالت بر سرمای، انسانی بیشتر، فعال‌تر و مؤثرتر در آن کشور است. رتبۀ ایران و برخی کشورهای همسایه در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است.
موضوع(ات): نیروی انسانی؛ ایران - سیاست اقتصادی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: