بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان


منبع: فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ , June 21 2018
  سال سوم، شماره 11
نویسنده (گان):شادمانی، مهدیه ؛
کدبازیابی: 280E83A
چکیده: به باور نویسنده، از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون‌های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها است. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز، فقر، مهاجرت و هرزه‌نگاری نمونه‌هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین‌المللی در دفاع از حقوق زنان است. نوشتار حاضر به بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد و میزان موفقیت آن را مورد بررسی قرار داده است.
موضوع(ات): حقوق بشر؛ زنان؛ سازمان ملل متحد - کمیسیون حقوق بشر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: