مديريت تعارض براي حرفه‌اي‌هاي امنيت
Conflict Management for Security Professionals


منبع: Elsevier
تاریخ: ۹ اسفند ۱۳۹۲ , February 28 2014
  9780124171961
نویسنده (گان):Tufano, Andrew A.؛
کدبازیابی: 26DCA88
چکیده: نويسنده بر اين باور است كه براي حل مناقشات و حفظ امنيت سازمان‌ها، كاركنان حرفه‌اي بايد به طيف وسيعي از راهبردهاي حل تعارض مجهز باشند. روی سخن این کتاب به دو گروه است: گروه نخست، مقامات ارشد غيرامنيتي سازماني كه مستقيم يا غيرمستقيم مسئول حفظ امنيت سازمان‌هاي خود هستند يا نفوذي بر اعمال آن دارند. گروه دوم، افرادي كه حرفه‌ايِ امنيت محسوب شده و شخصا درگير حوزه مديريت، حل تعارض و حفاظت از اعضاي سازماني هستند. به باور نویسنده، ‌راه‌حل موثر تعارض، كليدي براي حفاظت و خدمت‌رساني است.
موضوع(ات): سرویس امنیت خصوصی؛ سیاست امنیتی؛ مدیریت تعارض؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: