Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri
استراتژی‌های بازیگران جهانی و منطقه‌ای در سوریه


منبع: پایگاه اینترنتی آکادمیک پرسپکتیف(Akademik Perspektif)
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵ , October 20 2016
 
نویسنده (گان):باسری یالچین، حسن ؛ دووران، بورهان‌الدین؛
کدبازیابی: 26B2B43
چکیده: این کتاب به شکل مجموعه تحقیقات استراتژیک شامل پانزده مقاله است که با نگاه استراتژی بازیگران مختلف در مسالۀ سوریه تدوین شده است. به باور نویسندگان، آمریکا در مسالۀ سوریه به‌دنبال راه‌حل فوری نیست، زیرا هزینۀ بحران سوریه را نه آمریکا، بلکه کشورهای منطقه می‌دهند. کاخ سفید بیشتر به‌دنبال ایجاد توازن مورد نظر خود در منطقه است. این رویکرد از رویکردهای انزواگرایانه نسبی ناشی می‌شود. به باور آنها، کم‌تحرکی آمریکا در بحران سوریه، ناشی از رواج و غلبۀ دیدگاه عمومی افول ابرقدرتی آمریکا در تمام نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور است و دولت اوباما با قبول این واقعیت، سیاست «افول کنترل‌شده» را دنبال می‌کند.
موضوع(ات): سوریه - سیاست و حکومت؛ سوریه - سیاست و حکومت - دخالت خارجی؛ ؛
زبان مدرک: ترکی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: معرفی کتاب
شاخه‌های مرتبط: