Central Asia and NATO against a Backdrop of Changing Geopolitical Realities
آسیای مرکزی و ناتو در مقابل پشت پرده واقعیت‌های تغییرات ژئوپلتیکی


منبع: کالج دفاعی ناتو
تاریخ: ۹ تیر ۱۳۹۷ , June 30 2018
  54,  ایتالیا
نویسنده (گان):مختوورا، اوگلوی ؛
کدبازیابی: 26A6CF4
چکیده: آسیای میانه اگرچه یک منطقه محصور شده است، اما به‌دلیل همسایگی با ایران، افغانستان، روسیه و چین به لحاظ استراتژیک مهم است. آسیای مرکزی در عملیات افغانستان به عنوان یک مرکز لجستیک برای ناتو مورد استفاده قرار گرفته است. به باور نویسنده، منطقه آسیای میانه از زمان خروج بیشتر نیروهای ناتو از افغانستان، اهمیت خود را از دست داده است. اما همزمان با تنش بین روسیه و ناتو در بحران اوکراین، موقعیت مرکزی این منطقه دوباره پررنگ شده و در این فرایند سرمایه‌گذاری در بخش امنیت و آموزش نظامی بسیار ضروری است. در این منطقه آموزش باید با محوریت دیپلماتیک و به شکلی منسجم و پایدار صورت بگیرد؛ علاوه بر این نمایندگان هر یک از کشورها برای این موضوع در یک شبکه متصل باید با مرکز در ارتباط باشند.
موضوع(ات): آسیای مرکزی - موقعیت بین‌المللی؛ آسیای مرکزی - سیاست خارجی؛ آسیای مرکزی - روابط خارجی - ناتو؛ ناتو - روابط خارجی - آسیای مرکزی؛
زبان مدرک: انگلیسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: