نظم پسابیداری: موقعیت و جایگاه اسلام در نظام بین‌الملل


منبع: ماهنامه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۰ , January 5 2012
  شماره 54,  148 - 151
نویسنده (گان):علایی، حسین؛
کدبازیابی: 2525DB0
چکیده: تحولات شگرف صورت گرفته در منطقه اقتضا می‌کند تعریف جدیدی از موقعیت تغییریافته جهان اسلام ارائه و ارتباطات این کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای بین‌المللی بازسازی شود. بر این اساس نقش سازمان‌هایی نظیر کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج‌فارس می‌تواند دگرگون شود. دکتر حسین علایی، مشاور رئیس ستاد نیروهای مسلح در امور دریایی و استاد دانشگاه تهران، در این نوشتار در خصوص بیداری اسلامی و واکاوی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌رو به ارائه نظرات پرداخته است.
موضوع(ات): کشورهای اسلامی - موقعیت بین‌المللی؛ کشورهای اسلامی - سیاست و حکومت؛ اسلام - تجدید حیات فکری؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: