مقدمه‌ای بر تحلیل نظام‌های جهانی
World – Systems Analysis: An Introduction


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ , February 6 2010
  978-964-526-117-5,  207ص. ,  تهران
نویسنده (گان):Wallerstein, Immanuel ؛
مترجم (ان):عسگریان، حسین؛
کدبازیابی: 23E988A
چکیده: «نظریة نظام جهانی» از گسترده‌ترین تلاش‌های نظری و متاثر از جامعه‌شناسی تاریخی است که توجه به ساختار نظام بین‌الملل را در شکل‌گیری مناسبات بین‌المللی مدنظر دارد و بیش از هرکس با نام «ایمانوئل والرشتاین»، جامعه‌شناس آمریکایی پیوند خورده است. والرشتاین در کتاب حاضر رهیافت جامع و کاملی را برای فهم نظریه نظام‌های ـ جهانی خود آورده و نظام را به‌مثابه واقعیتی اجتماعی که دربرگیرنده تعاملات میان ملت‌ها، شرکت‌ها و موسسات، خانوارها، طبقات و انواع گروه‌های هویتی است، معرفی می‌کند. وی در این اثر همچنین اصول و مولفه‌های نظام مدرن ـ جهانی و آینده آن را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و بزرگ‌ترین چالش در نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل را مربوط به مناقشه ساختاری می‌داند.
موضوع(ات): تاریخ اجتماعی؛ تحولات اجتماعی؛ نظام‌های اجتماعی؛ جهانی شدن – جنبه‌های اجتماعی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: کتاب
شاخه‌های مرتبط: