بولتن ویژه: به‌سوی باتلاق: سیاست ناکام ترکیه درقبال سوریه
Into the Quagmire: Turkey’s Frustrated Syria Policy


منبع: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ , April 15 2013
  978-964-526-198-4,  ۴۱ص.,  تهران
نویسنده (گان):Philips, Christopher؛
مترجم (ان):احمدی لفورکی، بهزاد؛
کدبازیابی: 22A4F14
چکیده: سیاست ترکیه در قبال سوریه بعد از یک دهه همکاری و ارتباط تنگاتنگ، به‌دنبال بحران سوریه از سال ۲۰۱۱ به این سو به‌شدت تغییر کرده و دولت ترکیه آشکارا خواستار سرنگونی دولت بشار اسد است و فعالانه از اپوزیسیون سوری حمایت می‌کند. ترکیه اخیراً خواستار مذاکره با روسیه، ایران، مصر و عربستان برای حل بحران سوریه شده است. هرچند چنین مذاکراتی در کوتاه‌مدت بی‌نتیجه خواهد بود، اما برای ایجاد ثبات در سوریه و جلوگیری از فروپاشی آن به هنگام سقوط دولت اسد ضروری خواهد بود.
موضوع(ات): ترکیه – روابط خارجی – سوریه؛ سوریه – روابط خارجی – ترکیه؛ ترکیه – روابط خارجی – قرن ۲۱م.؛ ترکیه – سیاست و حکومت – قرن ۲۱م.؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: