دورترین بازیگر: مصر فقط از قطر اخوان‌المسلمین را می‌خواهد


منبع: نشریه سیاسی - تحلیلی همشهری دیپلماتیک
تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۹۶ , July 23 2017
  شماره 99
نویسنده (گان):بابایی، محمد؛
کدبازیابی: 1E76B9D
چکیده: نوشتار حاضر گفت‌و‌گویی است با مجتبی امانی، رئیس سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره. وی بر این باور است که السیسی تنها به‌دنبال ضربه ‌زدن به اخوان‌المسلمین است و مشکلی با رابطۀ قطر با ایران یا حماس ندارد. امانی تاکید دارد هرجا مصر احساس کند در جریان بحران قطر به اهداف خود دست یافته یا همراهی بیشتر با ریاض می‌تواند به جایگاه قاهره در جهان عرب ضربه بزند، از ائتلاف چهارگانۀ (عربستان، امارات، بحرین و مصر) جدا خواهد شد.
موضوع(ات): مصر - سیاست خارجی؛ قطر - سیاست و حکومت؛ امانی ، مجتبی - مصاحبه‌ها؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مصاحبه
شاخه‌های مرتبط: