تحلیل شاخص‌های رقابت جهانی و بررسی این شاخص‌ها در کشورهای خاورمیانه


منبع: فصلنامه راهبرد یاس
تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۰ , December 21 2011
  شماره 27,  125-153
نویسنده (گان):مهدی‌زاده، مهران؛
کدبازیابی: 1E07439
چکیده: رقابت‌پذیری یک موضوع پویاست و از شاخص‌هایی اساسی تشکیل شده که در این نوشتار به آن به طور مفصل پرداخته شده است. در این نوشتار همچنین موضوعی تحت عنوان توسعه اندیشه جهانی برای رقابت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نقش خوشه‌های صنعتی در رشد و پویایی اقتصاد بیان شده است؛ سپس با ترسیم مدلی که از دوازده عامل محوری شاخص‌های رقابت جهانی هستند، از موقعیت کنونی کشورها آگاه شده و ان را نسبت به موقعیت مطلوب نشان داده است. در این نوشتار همچنین به انواع راه‌های رسیدن به رشد و ترقی اشاره شده است. از دیگر اهداف این نوشتار شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورهای خاورمیانه و از طرفی ارائه راهکار برای رقابت هرچه بهتر ایران با این کشورها است.
موضوع(ات): سیاست اقتصادی؛ خاورمیانه - سیاست اقتصادی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: عادی
نوع مدرک: مقاله
شاخه‌های مرتبط: