گزارش نشست: بوروکراسی و فساد اداری زمینه‌ساز ناامنی


منبع: پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۵ , November 21 2016
 
نویسنده (گان):؛
کدبازیابی: 1DC94A1
چکیده: نوشتار حاضر گزارش نشست «بروکراسی و فساد اداری زمینه‌ساز ناامنی»، است. در این نشست، آقای دکتر مهدی عبدالحمید، معاون علمی پژوهشکدۀ سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به ارائۀ دیدگاه‌های خود در زمینۀ موضوع فوق پرداخته است. سخنران به موضوع تصویر القایی از غرب و اینکه چه واکنش محتملی در برابر آن می‌توان اتخاذ نمود پرداخته است. به باور وی، حتی اگر بروکراسی با نهایت کارآمدی نیز اعمال شود، نهایتاً ایران کاملاً غربی خواهد شد و اگر بد اجرا شود و با مفاسد نیز همراه باشد، با مبانی اسلامی در تضاد است؛ لذا برای کسانی که دغدغه نظام دارند باید به فکر جایگزین بروکراسی بود.
موضوع(ات): بروکراسی؛ ایران - سیاست اقتصادی؛ فساد - جنبه‌های اجتماعی؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: محرمانه
نوع مدرک: گزارش
شاخه‌های مرتبط: