بولتن ویژه: حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها(23)


منبع: / موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ , February 29 2012
  شماره 90/104/13,  60ص. ,  تهران
نویسنده (گان):شوشتری‌زاده، الهام گردآوری و تدوین؛
کدبازیابی: 1C52470
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تحولات و رویداد‌های مرتبط با روندهای جهانی حقوق بشر و همچنین نگاه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران در حدفاصل 1 شهریور تا 30 بهمن 1390 رداخته است. در دوره زمانی تحت پوشش این بولتن تحولاتی همچون آغاز شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته سوم آن، برگزاری هجدهمین جلسه عادی و فوق‌العاده شورای حقوق بشر و ابراز نگرانی کمیسر عالی حقوق بشر از وخامت شرایط حقوق بشری سوریه، یمن، مصر و بحرین را می‌توان از مهم‌ترین تحولات حقوق بشری سازمان ملل متحد تلقی کرد.
موضوع(ات): حقوق بشر؛
زبان مدرک: فارسی
طبقه‌بندی: اختصاصی
نوع مدرک: بولتن
شاخه‌های مرتبط: